Het gemengd kerkelijk zangkoor


Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia Oud-Gelaen

Het zangkoor van de parochie Marcellinus en Petrus repeteert elke donderdagavond
in het parochiehuis, Leursstraat 3 in Oud-Geleen.
De heren van 19.00 tot 19.30 uur Gregoriaans en tot 20.00 uur meerstemmig.
Van 20.00 tot 22.00 uur repeteren de dames en heren gezamenlijk.
Een ieder die van muziek houdt en graag wil zingen is van harte welkom.
Loopt u gerust eens vrijblijvend binnen op een repetitie!

De dames of de heren luisteren elke zondag om 09.30 uur de Hoogmis op.
Bij grote kerkelijke feesten en bij uitvaartdiensten doen ze dit gezamenlijk.
Uiteraard heeft het gemengd koor ook haar eigen uitvoeringen.

Voorzitter: Dhr. J. Janssen

Secretaris: Mevr. Nel Meijer

Contactopname via e-mailadres: zangkoor.oudgeleen@gmail.com

Een vrijwillige bijdrage is altijd van harte welkom op bankrek. NL54RABO0116021268 t.n.v. Gemengd Kerkelijk Zangkoor Oud-Geleen. Bij voorbaat dank!

Dirigent: (vacature)

Organist: Dhr. P. Lebon      (Dameskoor en uitvaarten)

Het gemengd kerkelijk zangkoor