Patroonheiligen van onze parochie


Vrijwilligers en werkgroepen Parochie Oud-Geleen

Ook onze parochie kan niet zonder de onbaatzuchtige inzet van vrijwilligers.
Individueel, als lid van een werkgroep of van het zangkoor, zetten zij zich in
voor het welzijn en functioneren van onze parochie.
Hun inzet, vaak voor buitenstaanders niet zichtbaar, is een zegen voor de
parochie. Het maakt hierbij niet uit wat of hoeveel iemand doet.
Onze parochie waardeert het vele werk dat zij verrichten.

Om geen vrijwilliger te vergeten zijn in de werkgroepen alleen de coördinatoren
opgenomen. Indien u zich ook wil inzetten voor onze parochie of hier informatie
over wenst kunt u met de betreffende coördinator contact opnemen.

Index:

Voor de werkgroepen zangkoor of kerkhof kiest u boven.

Ga hier snel naar de overige werkgroepen:

Acolieten.
Bloemversiering in de kerk.
Collectanten.
Kerkbijdrage.
Kerkhistorie.
Kerkrondleidingen.
Kerkschoonmaak.
Kerststal.
Kinderwoorddienst / activiteiten kinderen.
Koffie-uurtje na de Hoogmis.
Kosters.
Lectoren.
Misdienaars.
Onderhoud gebouwen.
Onderhoud groenvoorzieningen.
Parochieblad.
Parochiehuis.
Processie.
Vastenactie.

Acolieten.

Na de eerste H. Communie kunnen kinderen misdienaar worden. Als je van de
basisschool naar de middelbare school gaat word je dan "acoliet" genoemd.
De coördinatie is in handen van:
Dhr. T. Alers,   Oranjelaan 251,   6166 BN  Geleen,  tel. 046-474 16 90

Naar index

Bloemversiering in de kerk.

Met elk bloemstukje dragen ze bij aan de sfeer in de kerk.
De coördinatie is in handen van:
Mevr. J. Clerkx,  Beekhoverstraat 60,   6166 AD  Geleen,  tel. 046-474 19 44

Naar index

Collectanten.

Zij verzoeken u tijdens de vieringen om een geldelijke bijdrage.
De coördinatie is in handen van:
Dhr. W. Vreuls,  Haesselderstraat 8,   6166 EG  Geleen,  tel. 046-474 58 56

Naar index

Kerkbijdrage.

Met uw financiële bijdrage draagt u bij tot instandhouding van onze parochie.
De coördinatie is in handen van:
..........

Naar index

Kerkhistorie.

De coördinator van de werkgroep “Historie van de parochie Oud-Geleen”
is Dhr. T. Alers,  Oranjelaan 251,   6166 BN  Geleen,  tel. 046-474 16 90

Naar index

Kerkrondleidingen.

De coördinator voor rondleidingen in de Marcellinus en Petrus kerk van Oud-Geleen
is Dhr. T. Alers,  Oranjelaan 251,   6166 BN  Geleen,  tel. 046-474 16 90

Naar index

Kerkschoonmaak.

De kerk moet natuurlijk ook gepoetst worden. Al jarenlang verzorgt een groepje
dames dit werk. Graag zouden wij het groepje willen versterken.
Neem gerust contact op. Al naar gelang het aantal uren dat u kunt besteden zal
men u graag indelen.
De coördinatie is in handen van:
Mevr. T. Gorissen,  Venbeek 35,   6166 JL  Geleen,  tel. 046-474 23 93

Naar index

Kerststal.

Al jaren behoort onze kerststal tot een van de mooiste. Steeds weer weet deze
beeldende kunstenaar, met steun van zijn echtgenote, veel parochianen en
mensen uit de omgeving te bewegen met Kerstmis onze kerststal te bezoeken.
De nieuwe bronzen Drie Koningen en hun kleding zijn zeker u bezoek waard.
De opbouw en vormgeving is in handen van:
Dhr. P. Berghs,  Eindstraat 22A,   6166 EL  Geleen,  tel. 046-474 08 75

Naar index

Kinderwoorddienst / activiteiten kinderen.

Ze bereiden activiteiten voor die verband houden met Advent, Kerstmis, Palmpasen,
Communie e.d. waar ouders en kinderen gezamelijk aan kunnen deelnemen.
De coördinatie is in handen van:
Mevr. E. Vossen,  Schuttersplein 3,   6166 EC  Geleen,  tel. 046-474 88 92

Naar index

Koffie-uurtje na de Hoogmis.

Op de 1e en 3e zondag van de maand kan na de hoogmis in het parochiehuis een
kopje koffie of thee worden gedronken. Hier kunt u parochianen ontmoeten en
gezellig een praatje maken.
De coördinatie is in handen van:
Mevr. Els Lücker,  Geleenbeeklaan 50,  6166 GR  Geleen,  tel. 046-474 28 22 en
Mevr. Wilma Koolen, Past. Vonckenstraat 71, 6166 CW Geleen, tel. 046-474 25 23

Naar index

Kosters.

Deze werkgroep verzorgt dagelijks op toerbeurt alle voorkomende koster-werkzaamheden. De coördinatie is in handen van:
Dhr. T. Alers,  Oranjelaan 251,   6166 BN  Geleen,  tel. 046-474 16 90

Naar index

Lectoren.

De lector verzorgt in de heilige Mis de lezingen en de voorbede.
De coördinatie is in handen van:
Dhr. W. Vreuls,  Haesselderstraat 8,   6166 EG  Geleen,  tel. 046-474 58 56

Naar index

Misdienaars.

Na de eerste H. Communie kunnen kinderen misdienaar worden.
De coördinatie is in handen van:
Mevr. L. Hoofs,   Daniken 2,   6166 BE  Geleen,  tel. 046-475 39 34

Naar index

Onderhoud gebouwen.

Ook onze kerk, het parochiehuis en de woningen moeten, buiten het schoonhouden
om, ook bouwtechnisch en voor dagelijks gebruik onderhouden worden.
De coördinatie is in handen van:
..........

Naar index

Onderhoud groenvoorzieningen.

De kerktuin en de groenvoorzieningen rondom de kerk moeten ook seizoens-
gebonden onderhouden worden.
De coördinatie is in handen van:
..........

Naar index

Parochieblad.

Uw reactie of bijdrage is van harte welkom.
U kunt deze bezorgen op adres: Leursstraat 3, 6166 CL Geleen.
De coördinatie is in handen van:
Dhr. H. Clerkx,  Beekhoverstraat 60,   6166 AD  Geleen,  tel. 046-474 19 44

Naar index

Parochiehuis.

De coördinatie voor het parochiehuis aan de Leursstraat is in handen van:
..........

Naar index

Processie.

De processiewerkgroep zorgt onder meer voor de organisatie en coördinatie van
de jaarlijkse Sacramentsprocessie. Tevens zijn een aantal dames belast met het
wassen, strijken en verstellen van de processiekleding.
De coördinatie is in handen van:
Dhr. T. Alers,   Oranjelaan 251,   6166 BN  Geleen,  tel. 046-474 16 90

Naar index

Vastenactie.

Ook in onze parochie vindt jaarlijks voor Pasen een Vastenactie plaats.
Voor de noodlijdenden in de de arme landen kan tijdens deze aktie een bijdrage worden gestort in een groene bus achter in de kerk. Ook kan worden gedoneerd per bank.

Naar index