Patroonheiligen van onze parochie


Vrijwilligers en werkgroepen Parochie Oud-Geleen

Ook onze parochie kan niet zonder de onbaatzuchtige inzet van vrijwilligers.
Individueel, als lid van een werkgroep of van het zangkoor, zetten zij zich in
voor het welzijn en functioneren van onze parochie.
Hun inzet, vaak voor buitenstaanders niet zichtbaar, is een zegen voor de
parochie. Het maakt hierbij niet uit wat of hoeveel iemand doet.
Onze parochie waardeert het vele werk dat zij verrichten.

Om geen vrijwilliger te vergeten zijn in de werkgroepen alleen de coördinatoren
opgenomen. Indien u zich ook wil inzetten voor onze parochie of hier informatie
over wenst kunt u met de betreffende coördinator contact opnemen.

Index:

Voor de werkgroepen zangkoor of kerkhof kiest u boven.

Ga hier snel naar de overige werkgroepen:

Kerkhistorie.
Kerkrondleidingen.


Kerkhistorie.

De coördinator van de werkgroep “Historie van de parochie Oud-Geleen”
is Dhr. T. Alers.

Naar index


Kerkrondleidingen.

De coördinator voor rondleidingen in de Marcellinus en Petrus kerk van Oud-Geleen
is Dhr. T. Alers.

Naar index