Ingang van het parochiekerkhof


Kerkhof Oud-Geleen

Het kerkhof is eigendom van de parochie H.H. Marcellinus en Petrus uit Oud-Geleen en
is gelegen aan de Van Banninglaan in Geleen.
Het kerkhof is in 1934 in gebruik genomen ter vervanging van het kerkhof rondom
onze parochiekerk.

Ingaande 1 januari 2015 is het onderhoud en administratief beheer ondergebracht bij
de werkgroep"Kerkhof Oud-Geleen"

Deze groep van vrijwilligers zet zich belangeloos in om het kerkhof tegen zo laag
mogelijke kosten te onderhouden en in stand te kunnen houden.

Informatie over het kerkhof, tarieven, reglement en dergelijke kunt u verkrijgen
op website: www.parochiekerkhof-oudgeleen.nl

Daar is ook mogelijk informatie te verkrijgen over begraven personen!