Houten Piëtà uit ongeveer 1800

Houten preekstoel uit 1891


De geschiedenis van de parochie.

Als we de geschiedenis van de parochiekerk van Oud-Geleen bestuderen wijst alles
op een zéér vroeg bestaan van deze kerk. Ondanks gebrek aan schriftelijke bronnen
van voor de 13e eeuw, wijzen toch weer andere gegevens op het bestaan van een
kerk vóór die tijd.

Opgravingen in de kerk in de zomer van 1979 bevestigen deze vermoedens.
Toen werden de funderingen van een oud zaalkerkje blootgelegd. Maar ook uit de
ligging van de kerk en de keuze van de patroonheiligen kan men afleiden dat deze
vóór de 13e eeuw moet zijn gesticht. Deze oudste parochiekerk in Geleen heeft
namelijk tot patroonheiligen de H.H. Marcellinus en Petrus.
Beide heiligen waren Romeinse martelaren en leefden in de 2e eeuw na Christus.
Marcellinus was priester en Petrus exorcist.

De keuze van deze heiligen houdt waarschijnlijk verband met het overbrengen van
relieken van hen van Rome naar Maastricht in het jaar 828. Het is dan aannemelijk
dat de kerk dateert uit 828 of kort daarna.

De huidige kerk werd in neogotische stijl gebouwd in 1862 onder leiding van Ir. Opstal.
In 1956 tot 1958 werd de kerk uitgebreid met twee zijbeuken, een doopkapel en
een nieuwe sacristie. In 1990 tot 1991 werd de kerk gerestaureerd.

De toren dateert uit 1504 en is daarmee het oudste bewaard gebleven monument
van Geleen. Oorspronkelijk werd de toren in mergel gebouwd, maar later met
baksteen gerestaureerd.

In de toren bevindt zich een zeer oude klokkenstoel met daarin 3 klokken,
genaamd Vrede, Michael en Mariaklok.

In de kerk bevinden zich onder meer:
- Een eiken sacristiekast en credens (aankleedtafel) uit 1646.
- Doopvont van hardsteen met het wapen van Arnold IV Huyn en het jaartal 1622.
- Een houten Piëta uit ongeveer 1800.
- Een houten preekstoel uit 1891 gemaakt in het atelier Ramakers achter de kerk.
- Beelden van de HH. Marcellinus en Petrus, van het H. Hart van Jezus, het H. Hart van
  Maria, H. Jozef, H. Antonius, H. Petrus Canisius, H. Blasius. H. Eligius en de H. Barbara.
- Kruiswegstaties daterend uit 1879 en geschilderd door Henri Scheen.
- Een processiehemel uit 1884 die in 1988 geheel werd gerestaureerd.
- Een groot missiekruis uit 1880, gemaakt in het atelier Ramakers in Oud-Geleen.

Onder menukeuze "interieur kerk" kunt u hier meer over lezen!

Daarnaast bezit de kerk een aantal oude vergulde of zilveren liturgische benodigdheden.
Een aantal kazuifels zijn in bruikleen gegeven aan het Bonnefantenmuseum te Maastricht.

Wie meer wil weten over de historie van de kerk en de RK. Parochie Oud-Geleen kan
terecht in een aantal boeken en studies hierover in de plaatselijke bibliotheek of bij
Dhr. Ton Alers