Patroonheiligen van onze parochie


De belangrijkste contactgegevens en informaties voor u samengevat!

Priesterhulpdienst in noodgevallen

Zusters klooster Sancta Maria, Molenstraat 44 Geleen, Telefoon: 046 - 478 95 00


Parochie Marcellinus en Petrus

Algemeen:    
Spreekuur : Woensdag van 09.30 tot 10.30 uur, Leursstraat 3, Geleen
Telefoon : 046 - 410 55 53
     
    Buiten het spreekuur kunt u voor niet dringende zaken uw
    boodschap inspreken op het antwoordapparaat.
    Voor dringende zaken verzoeken wij u contact op te
    nemen via het e-mailadres van het secretariaat
    en aanvullend ook contact op te nemen met het centrale
    parochiekantoor. Tel.nr. 046 - 474 34 20
     
Adres : Leursstraat 3, 6166 CL, Geleen
E-mailadres secretariaat : parochie-oudgeleen@live.nl
Website : www.parochie-oudgeleen.nl
     
Parochieblad:    
Redactieadres : Leursstraat 3, 6166 CL, Geleen
E-mailadres : h.clerkx@ziggo.nl
     
Bankrekeningen parochie:    
Rabobank   NL27 RABO 0116 0005 11
ING-Bank   NL21 INGB  0001 0332 74
     


Kerk Marcellinus en Petrus

Adres : Leursstraat 1, 6166 CL, Geleen
Telefoon : 046-410 55 53
Monument nummer R.D.M.Z. : 16037
Cultureel Erfgoed nummer : 627048
Kadastraal nummer : Geleen  B 5506
     
Uitvaartondernemers raden we aan de hoofdingang van het kerkgebouw
te benaderen vanaf de Marcellienstraat!


Misintentie

Deze kan worden opgegeven tijdens het spreekuur op woensdag van 09.30 tot 10.30 uur.


Doopsel

Afspraken rondom doopsel dienen te worden gemaakt met kapelaan Carlos Martinez.
Tel. 046 - 474 62 66


Zieken(communie)

Wilt u thuisverpleging van huisgenoten of familieleden melden op de pastorie, of als u een
bezoekje of ziekencommunie op de eerste vrijdag van de maand op prijs stelt, neem
dan contact met pastoor Quaedvlieg, tel. 046 - 474 34 20
Zij, die reeds aangemeld zijn, hoeven dit niet meer opnieuw te doen.


Ziekenhuisbezoek

Opname in een ziekenhuis, verpleegkliniek of verzorgingstehuis wordt niet meer aan
de parochie doorgegeven. Stelt u of een familielid prijs op bezoek van een priester of
een vrijwilliger van de parochie, meld dit dan op het centrale nummer 06-27 88 99 95
Dit nummer is enkel hiervoor bedoeld.


Kerngroep parochie

Secretariaat :    
Financieel :    
Gebouwen :    
Vrijwilligers :    
Communicatie      

Volgt zo spoedig mogelijk!